Matthijs Muller

De Twist 1994

De Twist, spaanplaat en steenwol, hoogte en doorsnede ca 200 cm, Een toren van Babel opgebouwd uit gesuggereerde lege luidsprekerkasten. De kakofonie van de spreekwoordelijke spraakverwarring verbeeld.
de Twist, Beverwijjk rodekruis ziekenhuis, 1994-95, Matthijs Muller
HOME
'94-'99
TERUG