Matthijs Muller

Mal

Mal, Arti et Amicitiael, Amsterdam 2003, Galerie Seidel, Keulen 2004, Artoll, Bedburg Hau (D) 2004,kippe-eierschalen gelijmd, ca. 40x40x40 cm.
Moderne eieren zijn genummerd, dat geeft ze snelheid.
Helm, numbers only, Arti Amsterdam, 2003, Matthijs Muller     Helm meer van voren, numbers only, Arti Amsterdam, 2003, Matthijs Muller
HOME
2003
TERUG